<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.4 > Modüller

Apache Modülü mod_setenvif

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

Bu çeviri güncel olmayabilir. Son değişiklikler için İngilizce sürüm geçerlidir.
Açıklama:Ortam değişkenlerinin isteğin özelliklerine uygun olarak atanmasını sağlar
Durum:Temel
Modül Betimleyici:setenvif_module
Kaynak Dosyası:mod_setenvif.c

Özet

mod_setenvif modülü dahili ortam değişkenlerinin isteğin farklı bileşenlerinin belirttiğiniz düzenli ifade ile eşleşmesine bağlı olarak atanmasını mümkün kılar. Bu ortam değişkenleri sunucunun çeşitli kısımlarında yapılacak eylemlerin yanında CGI betiklerinde ve SSI sayfalarında kullanılabilir hale gelmelerine karar verilirken kullanılır.

Yönergeler yapılandırma dosyasında yer aldıkları sıraya göre ele alınırlar. Böylece daha karmaşık dizilimler kullanılabilir, bu örnekteki tarayıcı Mozilla ise netscape ortam değişkeni atanmakta, MSIE ise atanmamaktadır.

BrowserMatch ^Mozilla netscape
BrowserMatch MSIE !netscape

mod_autoindex ile dizin listesi oluşturulması veya bir DirectoryIndex için yol aranması gibi bir dahili alt istek için sunucu yol araması yaparken isteklere özgü ortam değişkenleri alt istekler tarafından miras alınMAZ. Buna ek olarak, mod_setenvif modülünün devreye girdiği API fazlarından dolayı yapılan alt isteklerde SetEnvIf yönergeleri ayrı ayrı değerlendirilMEZ.

Support Apache!

Yönergeler

Bulunan hatalar

Ayrıca bakınız:

top

BrowserMatch Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzüne göre belirler.
Sözdizimi:BrowserMatch düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_setenvif

BrowserMatch yönergesi SetEnvIf yönergesinin özel bir halidir ve ortam değişkenlerine User-Agent HTTP istek başlığının değerine göre atama yapar. Aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:

BrowserMatch Robot is_a_robot
SetEnvIf User-Agent Robot is_a_robot

Başka örnekler:

BrowserMatch ^Mozilla forms jpeg=yes browser=netscape
BrowserMatch "^Mozilla/[2-3]" tables agif frames javascript
BrowserMatch MSIE !javascript
top

BrowserMatchNoCase Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini HTTP kullanıcı arayüzünün harf büyüklüğüne duyarsız eşleşmelerine bağlı olarak belirler.
Sözdizimi:BrowserMatchNoCase düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_setenvif

BrowserMatchNoCase yönergesi sözdizimsel ve anlamsal olarak BrowserMatch yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:

BrowserMatchNoCase mac platform=macintosh
BrowserMatchNoCase win platform=windows

BrowserMatch ve BrowserMatchNoCase yönergeleri SetEnvIf ve SetEnvIfNoCase yönergelerinin özel halleridir. Bu bakımda aşağıdaki iki satır aynı etkiye sahiptir:

BrowserMatchNoCase Robot is_a_robot
SetEnvIfNoCase User-Agent Robot is_a_robot
top

SetEnvIf Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre atar.
Sözdizimi:SetEnvIf öznitelik düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_setenvif

SetEnvIf yönergesi ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerine göre tanımlar. İlk bileşen olarak belirtilen öznitelik şu dört şeyden biri olabilir:

 1. Bir HTTP istek başlığı alanı (ayrıntılı bilgi için bak: RFC2616); örneğin: Host, User-Agent, Referer ve Accept-Language. Bir düzenli ifade kullanılarak birden fazla istek başlığı belirtilebilir.
 2. İsteğin aşağıdaki bileşenlerinden biri:
  • Remote_Host - isteği yapan istemcinin konak ismi (varsa)
  • Remote_Addr -isteği yapan istemcinin IP adresi
  • Server_Addr - isteği alan sunucunun IP adresi (sadece 2.0.43 sonrası sürümler için)
  • Request_Method - kullanılan yöntemin ismi (GET, POST, vs.)
  • Request_Protocol - İsteğin yapıldığı protokolün ismi ve numarası ("HTTP/0.9", "HTTP/1.1" gibi)
  • Request_URI - HTTP istek satırında belirtilen özkaynak; genellikle sorgu dizgesi olmaksızın şema ve konak ismini içeren bir URL parçasıdır. Sorgu dizgeleriyle eşleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için mod_rewrite modülünün RewriteCond yönergesinin açıklamasına bakınız.
 3. İstek ile evvelce ilişkilendirilmiş bir ortam değişkeninin ismi. Bu sayede önceki bir eşleşmenin sonucuna karşı yeni bir sınama yapma imkanı ortaya çıkar. Böyle bir sınama için sadece evvelce SetEnvIf[NoCase] yönergeleri ile yapılmış atamalardaki ortam değişkenleri kullanılabilir. ‘Evvelce’ derken, sunucu genelinde veya bölüm içinde bu yönergeden önce yer alan SetEnvIf[NoCase] yönerge satırları kastedilmektedir. Ortam değişkenlerinin dikkate alınabilmesi için istek öznitelikleri arasında hiçbir eşleşme olmaması ve öznitelik olarak bir düzenli ifade belirtilmemiş olması gerekir.

İkinci bileşen (düzifd) bir düzenli ifadedir. düzifd ile öznitelik eşleştiği takdirde yönergenin kalan bileşenleri değerlendirmeye alınır.

Kalan bileşenler atanacak ortam değişkenlerinin isimleri ve isteğe bağlı olarak bunlara atanacak değerlerden oluşur. Bunlar şöyle belirtilebilir:

 1. değişken-adı veya
 2. !değişken-adı ya da
 3. değişken-adı=değer

İlk biçemde değişkene "1" değeri atanır. İkincisinde atanmış bir değişken atanmamış yapılır. Üçüncüsünde ise değişkene belirtilen değer bire bir atanır. 2.0.51 sürümünden itibaren Apache httpd parantezli düzenli ifadelerin sonuçları ile değiştirilmek üzere value içinde $1..$9 gösterimleri tanınmaktadır. $0 bu kalıp ile eşleşen tüm dizgeye erişir.

SetEnvIf Request_URI "\.gif$" nesne_bir_resim=gif
SetEnvIf Request_URI "\.jpg$" nesne_bir_resim=jpg
SetEnvIf Request_URI "\.xbm$" nesne_bir_resim=xbm

SetEnvIf Referer belgeler\.alanismi\.example\.com dahili_site_istendi

SetEnvIf object_is_image xbm XBIT_PROCESSING=1

SetEnvIf Request_URI "\.(.*)$" EXTENSION=$1

SetEnvIf ^TS ^[a-z] TS_VAR

İlk üçünde istek bir resim dosyası için yapılmışsa nesne_bir_resim ortam değişkeni atanmakta, dördüncüsünde istenen sayfa belgeler.alanismi.example.com adlı sitede bulunuyorsa dahili_site_istendi ortam değişkeni atanmaktadır.

Son örnekte ise istekte "TS" ile başlayıp [a-z] arasındaki karakterlerle devam eden bir başlık alanı varsa TS_VAR ortam değişkeni atanmaktadır.

Ayrıca bakınız:

top

SetEnvIfExpr Yönergesi

Açıklama:Bir ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar
Sözdizimi:SetEnvIfExpr ifade [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_setenvif

SetEnvIfExpr yönergesi bir <If> ap_expr ifadesine dayanarak ortam değişkenlerine değer atar. Bu ifadeler çalışma anında değerlendirilirerek SetEnvIf yönergesindeki gibi ort-değişkenine uygulanır.

SetEnvIfExpr "tolower(req('X-Sendfile')) == 'd:\images\very_big.iso')" iso_delivered

Burada uygulamamızın her X-Sendfile göndermeye çalışmasında ortam değişkenine iso_delivered değeri atanmaktadır.

Uzak IP adresi RFC 1918'e göre özel bir adres ise rfc1918 değişkenine 1 atanması daha kullanışlı bir örnek olurdu:

SetEnvIfExpr "-R '10.0.0.0/8' || -R '172.16.0.0/12' || -R '192.168.0.0/16'" rfc1918

Ayrıca bakınız:

top

SetEnvIfNoCase Yönergesi

Açıklama:Ortam değişkenlerini isteğin özniteliklerinde harf büyüklüğüne bağlı olmaksızın yapılmış tanımlara göre atar.
Sözdizimi:SetEnvIfNoCase öznitelik düzifd [!]ort-değişkeni[=değer] [[!]ort-değişkeni[=değer]] ...
Bağlam:sunucu geneli, sanal konak, dizin, .htaccess
Geçersizleştirme:FileInfo
Durum:Temel
Modül:mod_setenvif

SetEnvIfNoCase yönergesi sözdizimsel ve anlamsal olarak SetEnvIf yönergesinin eşdeğeridir. Ancak, eşleşmelerde harf büyüklüğüne duyarsızdır. Örnek:

SetEnvIfNoCase Host Example\.Org site=example

Burada, Host: HTTP istek başlığında Example.Org, example.org veya harf büyüklüğünce farklı benzerleri belirtilmişse site ortam değişkenine "example" değeri atanmaktadır.

Mevcut Diller:  en  |  fr  |  ja  |  ko  |  tr 

top

Yorumlar

Notice:
This is not a Q&A section. Comments placed here should be pointed towards suggestions on improving the documentation or server, and may be removed by our moderators if they are either implemented or considered invalid/off-topic. Questions on how to manage the Apache HTTP Server should be directed at either our IRC channel, #httpd, on Libera.chat, or sent to our mailing lists.